امکان‌سنجی تولید اقلام پرمصرف ارتوپدی شامل پلاک، نیل و پیچ در ایران
سرفصل‌های امکان‌سنجی: ۱- مطالعه محصول، ۲- مطالعه بازار، ۳- تکنولوژی تولید ۴- مباحث اقتصادی تولید

امکان سنجی فنی، طراحی و تولید نمونه اولیه گایدهای مورد استفاده در Total Knee Arthroplasty

امکان‌سنجی فنی، طراحی و تولید نمونه اولیه گایدهای مورد استفاده در Rhinoplasty

طراحی و ساخت نمونه اولیه مکانیسم جداکننده دسته از تیغه اسکالپل

امکان‌سنجی فنی و طراحی دستگاه شبیه‌سازی میدان الکترومغناطیس

امکان‌سنجی و تعیین تکنولوژی تولید DLS
Dynamic Locking Screw

امکان‌سنجی تولید گاید جراحی تعویض مفصل زانو

ساخت نمونه اولیه گاید جراحی تعویض مفصل زانو

امکان‌سنجی تأسیس کلینیک مشاوره زیبایی دیجیتال

انتقال تکنولوژی و امکان‌سنجی تولید تیغ جراحی در ایران

امکان‌سنجی تولید و مهندسی معکوس جداکننده تیغه جراحی از دسته