امین باصری
مدیر عامل
فعالیت در حوزه تولید تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۹۰
کارشناس مهندسی مکانیک، کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

کسری کیانی بروجنی
مدیر بخش‌های مطالعات بازار و مطالعات فنی
فعال در حوزه تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۹۴
کارشناس مهندسی پزشکی

زهره ریوکانی
کارشناس ارزیابی اقتصادی
سابقه ارزیابی طرح‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۲

سیدامیرحسین مصطفوی
کارشناس مهندسی پزشکی، کارشناس ارشد MBA
کارشناس بازاریابی

محمدرضا روحی
کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس تعاملات بین‌المللی

حمید باصری
مشاور ساخت و تولید
بیش از ۳۰ سال سابقه تولید در صنایع مختلف

یدالله رحیمی
مشاور ساخت و تولید
بیش از ۲۰ سال سابقه تولید قطعات صنعتی