رفتن به محتوای اصلی

فرایند ماشین کاری پروتز زانو
ویدئویی از شرکت Nishijima Medical Machines OSG Tooling

فرایند تولید ایمپلنت‌های دندانی
ویدئویی از شرکت Alpha-Dent

فرایند تولید لنزهای داخل چشمی
ویدئویی از شرکت Soleko

مراحل تولید محصولات حوزه تروما (انواع پیچ، پلاک و نیل ارتوپدی)
ویدئویی از شرکت Matrix Meditec

برش لیزر در فرایند تولید استنت های پزشکی
ویدئویی از شرکت AMADA

فرایند تولید ایمپلنت زیبایی سینه
ویدئویی از شرکت POLYTECH Health Aesthetics

فرایند تولید دریچه های بیولوژیک قلبی
ویدئویی از شرکت SJM

فرایند تولید دریچه های مکانیکی قلب
ویدئویی از شرکت SJM

sem, ut vel, Nullam leo. Donec